Mountainbikers en paarden

13-02-2021 - Ondanks dat mountainbike- en ruiterspaden op vele plaatsen gescheiden zijn van elkaar, komt het ook vaak voor dat paarden en bikers elkaars pad kruisen. Het wordt steeds drukker in de natuur en daarom is het van belang dat iedereen extra alert is om elkaar niet in gevaar te brengen.


Afb.: Ⓒ viator.com

Paarden zijn geen machines maar levende wezens die onvoorspelbaar kunnen reageren op prikkels uit hun omgeving.
Om de veiligheid van beide partijen te garanderen is het aangewezen om volgende tips in acht te nemen:

➤ Kondig steeds jezelf aan. Niet door te bellen, maar gewoon even te roepen. Je mensenstem klinkt voor het paard vertrouwd en zal weten dat je geen bedreiging vormt.

➤ Minder vaart. Als je een paard met hoge snelheid nadert, kan het zich bedreigd voelen en op de vlucht slaan.

➤ Geef het paard ruimte. Ook als je het dier langszij passeert, kan het tijdens een schrikreactie schoppen. Houd tijdens het passeren dus steeds zoveel mogelijk afstand. Indien je met meerdere fietst, rij dan achter elkaar en ga langs één kant voorbij het paard.

➤ Wees geduldig. Paarden zien wat er achter hen gebeurd, ruiters niet. Zo geef je de ruiter de tijd om gepast te reageren op een eventuele schrikreactie van het paard.

➤ Schrikt een paard toch, check dan even of de ruiter ok is.

➤ Wees steeds hoffelijk.