Veilig door de modder met de mountainbike? In Brugge werken ze er een proefproject voor uit

Bron: hln.be

20-07-2021 - Door domein Beisbroek-Tudor-Chartreuzinnen loopt een mountainbikeparcours dat deel uitmaakt van de ‘Bossenroute’. Om het comfort voor de mountainbikers en andere bosbezoekers nog te verbeteren, heeft de stad Brugge een proefproject uitgewerkt.


Afb.: Ⓒ Jan Van Maele - Schepen Franky Demon en schepen Mercedes stelden het pad voor

Waar het mountainbikepad er modderig bij ligt, wijken mountainbikers vaak uit op het naastgelegen wandelpad, waardoor dit beschadigd raakt. Daardoor moeten wandelaars dan weer uitwijken in de bosvegetatie. Stad Brugge werkte nu als proefproject een oplossing uit, ook om conflicten tussen ruiters en mountainbikers te vermijden en te verhinderen dat fietsers een ‘shortcut’ nemen en schade toebrengen aan de bosvegetatie.
Verschillende stroken van het mountainbiketraject liggen er slecht bij met veel slijk en modder. Bij wijze van proef hebben we een knuppelpad van 25 meter aangelegd. Dat is een houten constructie waardoor de mountainbikers enerzijds op een veilige manier door de modderstroken raken en anderzijds vormt dit een extra uitdaging tijdens de mountainbikerit”, legt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) uit.

Schepen van Sport Franky Demon (CD&V) ziet verschillende voordelen. “Om de attractiviteit van het mountainbiken te verhogen, is dit knuppelpad een aangenaam en technisch uitdagend extra stuk route. De ingreep maakt het fietsen comfortabeler voor de mountainbiker en zorgt ervoor dat de verschillende gebruikers van het bos – mountainbikers, wandelaars en ruiters - niet met elkaar in conflict komen.

Ontdek hier de 'Bossenroute' in Jabbeke.