Regio

Steunen

Natuurpunt krijgt gehoor: kwetsbaar Poelbergbosje niet permanent in mountainbikeroute

Bron: nieuwsblad.be

29-06-2021 - Tielt werkte samen met Sport Vlaanderen, Westtoer en de lokale mountainbikeclub 26/9 INCH een mountainbikeroute van 50 kilometer uit.


Afb.: Ⓒ TVW - Natuurpunt De Torenvalk ziet de mountainbikers liever niet door het Poelbergbosje rijden.

Ze is opgedeeld in een rode lus ten noorden en een blauwe lus ten zuiden van Tielt die perfect combineerbaar zijn. De rode lus leent zich eerder voor beginnende mountainbikers, terwijl de blauwe een uitdagender karakter heeft. De nieuwe route doet onder meer een hellende, technische strook in het Poelbergbosje aan. Daar had Natuurpunt De Torenvalk in het voorjaar kritiek op. “De mountainbikers belemmeren de ontwikkeling van een ecologisch waardevolle kruidenlaag en verstoren de aanwezigheid van broedvogels”, klonk het.Reetjes

Het stadsbestuur pleegde overleg met de boswachter, die zijn bevindingen overmaakt aan de bevoegde natuurinstanties. “Wat ik persoonlijk niet wist, is dat het Poelbergbosje een rustplaats is voor reetjes op weg naar verder bos”, zegt sportschepen Hedwig Verdoodt (CD&V).

Mocht mountainbiken tijdens bepaalde delen van het jaar te hinderlijk blijken voor de aanwezige dieren of het broedseizoen verstoren, zijn we bereid om het Poelbergbosje zolang uit de mountainbikeroute te halen.

Bekijk hier de route in Tielt.